Verstilling

cello artwork linda molenaar

Mijn werk komt tot stand vanuit intuïtie en opent deuren naar het collectieve geheugen. Het zijn beelden die je als toeschouwer herkent, bewust of onbewust, en waaraan je een eigen invulling kunt geven. Vaak zijn het ‘dierenbeelden’. In dieren herkennen we veel, we zien ons eigen gedrag erin gespiegeld. In mijn performances breng ik de beelden tot leven doordat ik ze letterlijk belichaam. Ze voeren handelingen uit die we ook allemaal kennen: wassen, breien, kammen, graven, lopen en spinnen.

Mijn objecten maak ik van natuurlijke, vaak dierlijke materialen die zelf al een verhaal in zich dragen. Door middel van gedetailleerd handwerk bouw ik een dieper contact op met het materiaal. In een minutieus maakproces ontdoe ik het materiaal van z’n oorspronkelijke functie en geef het een nieuwe betekenis met verschillende lagen.

“Wat ik wil laten zien is geen vermaak maar verstilling.”
Het werk komt tot stand in een langzaam en nauwgezet proces, waarin rust en stilte centraal staan. In die sfeer komen mijn performances en objecten dan ook het best tot hun recht. Zo ontstaat er ruimte om naar binnen te gaan, om ‘stil te staan’, en van daaruit goed te kijken. Mijn beelden mogen dan natuurgetrouw zijn, en hun handelingen alledaags, de toeschouwer zal ze niet altijd als logisch ervaren. Ze zijn toegankelijk, maar roepen tegelijkertijd vragen op.