Tu Tu

De kracht van de hoeveelheid

In mijn werk bevraag ik op een poëtische manier de menselijke positie ten opzichte van de natuur. Natuurlijke en dierlijke (soms menselijke) materialen zoals leer, haar, veren en tanden gebruik ik als basis voor mijn sculpturen en performances. Deze materialen dragen achtergrondverhalen en betekenissen in zich. Hun specifieke maat en substantie bevatten talloze mogelijkheden maar ook beperkingen. Aan mij een uitdaging om deze grondstoffen tot een nieuw overtuigend geheel om te vormen met respect voor het vorige bestaan. Nauwgezet en bewust komt mijn werk tot stand. Ik ben een echte maker en hou van gedetailleerd vakmanschap.

Een geduldig verzamelde hoeveelheid van dezelfde materialen wordt samengebracht. Met repetitieve, rituele, handmatige handelingen worden natuurlijke verbindingen uitgevoerd. Geleidelijk verliest het materiaal zijn oorspronkelijke functie en krijgt het een nieuwe vorm. Duizend verzaagde pianohamers tot een vleugel Vierduizend menselijke tanden afkomstig van 130 tandartsen worden een knarsend tandwiel.

Zowel mijn performances als sculpturen zijn op hun best in een atmosfeer van tijdloosheid, rust en stilte. In mijn performances breng ik antropomorfische beelden tot leven door middel van letterlijke belichaming. Handelingen zoals kammen, rollen en graven zijn herkenbaar, maar ook bevreemdend. Ze roepen vragen op, zoals ‘waar kijk ik nu precies naar’. De mentale ruimte die ze creëren, nodigt de kijker uit om stil te staan, om nauwkeurig te kijken en in te dalen in de eigen belevingswereld.

Mijn oeuvre is zinnelijk, staat op zichzelf, heeft een ziel en bevat iets hoopvols. Het is gemaakt door hoofd, hart en handen.